Takometer

Et takometer er en skala som kan bruges til at måle hastigheder med. Takometeret omregner sekunder til kilometer i timen. For at kunne anvende takometeret, skal en referencestrækning være tilgængelig og man kan maksimalt bruge metoden til at omregne 60 sekunder, altså et helt minut.